7. Đối trọng dùng để làm gì, thang tải trọng từ bao nhiêu kg thì cần dùng đối trọng?

TRẢ LỜI :Đối trọng kết hợp với hệ thống phanh để làm hãm tốc độ động cơ khi Cabin dừng tầng, làm cho thang máy vận hành được êm hơn, Dùng đối trọng làm để làm giảm cống suất động cơ đầu kéo của thang hàng, từ đó giảm tối thiểu chi phí lắp đặt hệ thống thang Thang tải hàng từ 300kg trở lên thì nên dùng đối.

Tin tức khác