14. Sự khác nhau giữa thang máy tải khách và thang máy tải hàng sử dụng động cơ máy kéo?

Trả Lời→ Điểm khác biệt giữa thang máy tải khách và thang máy tải hàng là cabin và hệ thống cửa tầng. Cabin và cửa tầng của thang máy tải khách thường được chú trọng về mỹ quan. Cửa tầng thang máy tải khách thường là cửa mở tự động và có lưới hồng ngoại cảm biến khi có người đi qua giúp cửa tầng không đóng lại gây kẹp người …

Trong khi đó thang tải hàng chỉ chú trọng vào tải trọng của thang, hệ thống cửa tầng được làm đơn giản bằng cửa sắt xếp giúp giảm giá thành, Cabin thang tải hàng được làm dày hơn thang tải khách để có thể đáp ứng được yêu cầu về tải trọng lớn.

Tin tức khác