12. Làm thế nào để giảm chi phí khi muốn đầu tư một thang máy?

TRẢ LỜI : Để giảm chi phí đầu tư thang máy, chủ đầu tư nên cân nhắc và chọn thang máy tải trọng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, đồng thời có thể sử dụng động cơ đã qua sử dụng (mới 85%) vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động và giảm giá thành.

Tin tức khác