15. Đối trọng trong thang tải hàng có tác dụng gì?

Trả Lời→ Trong thang máy, đối trọng có tác dụng tạo khối lượng cân bằng để giảm tiêu thụ năng lượng và để đảm bảo truyền lực kéo. Ngoài ra, khi thang máy vượt quá tốc độ chuyển động cho phép, đối trọng cũng có hệ thống thắng cơ tự động nêm chặt vào ray dẫn hướng đối trọng giúp giảm tốc độ của cabin. - Đối trọng giúp giảm công suất động cơ phải dùng, đồng thời giảm chi phí đầu tư ban đẩu.

Tin tức khác