8. Tôi muốn làm thang máy thì tôi cần chuẩn bị những gì?

 

TRẢ LỜI:

  • Cần chuẩn bị hố thang đủ rộng để có thể đặt cabin và hệ thống ray.
  • Chuẩn bị buồng máy đủ rộng để có thể lắp đặt.
  • Chuẩn bị nguồn điện ổn định để cấp điện cho thang máy.
  • Chuẩn bị hố pit thang đủ độ sâu yêu cầu.

Tin tức khác