17. Những gì cần chuẩn bị khi muốn lắp đặt thang máy?

TRẢ LỜI : Để lắp đặt một hệ thống thang máy hoàn hảo, chủ đầu tư phải chuẩn bị những thứ sau:

- Hố thang và buồng máy: Trong hố thang và buồng thang máy không được lắp đặt bất kỳ một bộ phận thiết bị nào khác không liên quan đến thang máy. Hố thang phải thẳng theo phương thẳng đứng. Sai số từ điểm dừng trên cùng đến điểm dừng cuối cùng theo phương thẳng đứng không được vượt quá 20mm.

- Hệ thống điện: nguồn điện cung cấp cho thang máy phải đảm bảo ổn định. Hệ thống dây dẫn điện phải đảm bảo chịu được tải cho động cơ thang máy.

Tin tức khác