11. Tôi có cái hố thang kích thước có sẵn, có thể làm thang máy phù hợp với kích thước đó không?

 

TRẢ LỜI: Về cơ bản, hố thang như thế nào cũng có thể làm được thang máy. Hố thang rộng thì kích thước cabin sẽ lớn và ngược lại. Nhưng phải tính toán sao cho kích thước cabin hợp lý nhất và giảm chi phí sản xuất giúp giảm giá thành của chủ đầu tư.

Tin tức khác