10. Làm thế nào để thang máy hoạt động nhẹ nhàng, ổn định?

TRẢ LỜI: Để thang máy hoạt động nhẹ nhàng ổn định, ngoài hệ thống cơ khí của thang, nhà sản xuất sẽ sử dụng một số loại biến tần. Biến tần có tác dụng điều chỉnh tốc độ của thang tăng dần khi bắt đầu chuyển động và giảm dần khi sắp đến điểm dừng.

Tin tức khác