5: Kết cấu của 1 bộ thang tải hàng hoàn chỉnh như thế nào?

TRẢ LỜI: kết cấu thang tải hàng giống như kết cấu của một bộ thang máy thu nhỏ , bao gồm, động cơ tời đặt trên hố thang, ray T 50, T 60 hoặc ray dẫn hướng bằng inox hộp 400x400mm, bộ biến tần điều chỉnh tốt độ và bảo vệ động cơ và còn có hệ thống điều khiển trung tâm nhớ 2 chiều, dừng tầng tự động,.Có màn hình hiển thị số tầng...

Tin tức khác